International | Telefoonnummer Aqua-Terra Nova B.V. +31 (0)174 625 246

Actueel

Ontwikkeling integraal tuinbouw gebied West-Kaap - Zuid Afrika

Eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een Metropolitan Food Cluster in West-Kaap.

Lees meer »

Nieuw: nu ook ontheffing voor kleine projecten mogelijk

Aangepast beoordelingskader bij verwijderen verblijfplaatsen strikt beschermde soorten Ffwet.

Lees meer »

WELKOM BIJ AQUA-TERRA NOVA

Aqua-Terra Nova BV levert advies en doet onderzoek in de sectoren Water, Ruimte, Milieu en Ecologie voor verduurzaamings- en ontwikkelingsprojecten in de groene en de bebouwde omgeving.

Wij leveren een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten bij ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwbeheer en hebben alle disciplines in huis om uw project te toetsen aan vigerende milieu- en natuurwetgeving. Deze verwerken wij bijvoorbeeld in bestemmingsplanprocedures.

Binnen de agrarische sector vervult Aqua-Terra Nova een belangrijke rol bij het ontwikkelen en realiseren van innovatieve verduurzamingsconcepten bij watergebruik. Door het slim toepassen en combineren van watertechnologische innovaties verzorgen wij de verduurzaming van watersystemen.

In het kader van gebouwbeheer verlenen wij eveneens diensten met betrekking tot Legionella-beheersing. Het onderzoeken, verwijderen, monitoren en voorkomen van Legionella-besmettingen vormen hierbij de hoofdzaak. 

 

TUINBOUW WATER CONSULT

Onderzoek en advies over de verduurzaming van water-systemen en het hergebruik van water.

   

ECOLOGISCH ONDERZOEK

Onderzoek naar beschermde natuurwaarden en advies voor het uitvoeren van projecten conform de Natuurwetgeving.

  

WABO PROCEDURES

Begeleiding bij bestemmingsplan procedures bij o.a. planafwijkingen.

  

 

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK

Uitvoeren van diverse milieukundige onderzoeken, zoals water, lucht, externe veiligheid en geluid.

 

LEGIONELLA BEHEERSING

Inventarisatie en behandeling van Legionella-besmettingen. Advies over Legionella-vrij beheer.